Cena pro nečleny klubu, na výstavách 80,-Kč Cena pro členy klubu 52,-Kč

Cena pro nečleny klubu, na výstavách 80,-Kč Cena pro členy klubu 52,-Kč